SPO ROUEN 1

ARGENTAN BAYARD 1
LE BRETON Thomas0 3TORIOLA Segun-10 -6 -7
JEVTOVIC Marko2 3MEROTOHUN Monday3 -7 5 -4 -10
ROBINOT Alexandre2 3MONTEIRO Thiago8 18 -6 -6 -7
JEVTOVIC Marko3 2TORIOLA Segun7 10 -9 -12 3
LE BRETON Thomas2 3MONTEIRO Thiago7 8 -6 -6 -3
ROBINOT AlexandreMEROTOHUN Monday
14