ROANNE LNTT 1

VILLENEUVE PPC 1
WU ZHANG Jiaji3 1OUAICHE Stéphane-9 9 5 6
LANDRIEU Andrea1 3HACHARD Antoine-9 5 -7 -15
NUYTINCK Cédric3 2MATTENET Adrien8 5 -7 -9 10
WU ZHANG Jiaji3 2HACHARD Antoine7 8 -5 -9 11
LANDRIEU AndreaOUAICHE Stéphane
31