ROANNE LNTT 1

JURA MOREZ TT 1
NUYTINCK CÚdric2 3WANG Zhen8 -7 8 -9 -6
WU ZHANG Jiaji0 3ARUNA Quadri-8 -10 -6
LANDRIEU Andrea3 2MACHADO Carlos8 9 -8 -8 3
NUYTINCK CÚdric3 1ARUNA Quadri8 -8 7 8
WU ZHANG Jiaji3 1WANG Zhen-4 9 9 6
32