POITIERS TTACC 86 1

ETIVAL ASRTT 1
YUAN Jia nan1 3WANG Tingting10 -5 -10 -7
ZHENG Yuan0 3SHAO Jieni-4 -12 -9
ODOROVA Eva1 3EERLAND Britt-5 7 -10 -7
YUAN Jia nanSHAO Jieni
ZHENG YuanWANG Tingting
03