LYS LILLE METROPOLE CP 1

GRAND QUEVILLY ALCL 1
YANG Xiao xin3 2ONO Shiho-7 9 8 -7 8
SZOCS Bernadette3 1LI Fen1 -6 9 13
WU Yue3 2TIAN Yuan-8 -8 12 3 4
YANG Xiao xinLI Fen
SZOCS BernadetteONO Shiho
30