ETIVAL ASRTT 1

POITIERS TTACC 86 1
SHAO Jieni3 2ODOROVA Eva9 -8 10 -7 6
WANG Tingting3 0ZHENG Yuan5 4 6
POSTOACA Camélia3 1YUAN Jia nan14 6 -8 8
SHAO JieniZHENG Yuan
WANG TingtingODOROVA Eva
30