SAINT PIERRAISE ENT 1

SAINT DENIS US 93 TT 1
ZHANG Jing3 1RAMIREZ Sara10 9 -10 7
LI Ziqi1 3XIAO Qiwen8 -5 -7 -5
Double A 0 3Double X -4 -9 -7
ZHANG Jing3 0MISIKONYTE Lina8 6 2
YAMADA Jessica1 3XIAO Qiwen-7 -5 14 -8
23