TOURS 4S TT 1

MIRAMAS AS 1
MARTINEZ Michel3 2DURAND Eric-9 7 -9 8 7
BARDET Lilian3 1HE CHENG Zhiwen9 11 -8 5
Double A 1 3Double X -1 -9 9 -3
MARTINEZ Michel2 3ZHENG Junge6 -3 -8 5 -5
BARDET LilianZHENG Junge
JEAN Gregoire3 0DURAND Eric5 7 2
JEAN GregoireHE CHENG Zhiwen
32