T.T.A.C.C POITIERS 1

ISSEENNE E.P 1

YUAN Jianan
10
COK Isa
-08 8 1 -8 6
ZHENG Yuan
01
WANG Yanan
-4 -2 -8
GUISNEL Oceane
01
PFEFER Laura
1 11 -8 -9 -6
YUAN Jianan
10
WANG Yanan
7 8 4
ZHENG Yuan
01
COK Isa
-4 -6 -0
23