A.L.C.L GRAND-QUEVILLY 1

T.T.A.C.C POITIERS 1

SAMSON Li
10
ZHENG Yuan
7 10 -10 3
CHASSELIN Pauline
01
YUAN Jianan
9 -4 -7 -8
SOPOSKI Roza
01
GUISNEL Oceane
-8 -6 -2
SAMSON Li
--
YUAN Jianan
CHASSELIN Pauline
--
ZHENG Yuan
12