JURA MOREZ TT 1

ROMAGNE (LA) SS 1
SILVA André1 3CHEN Tianyuan-5 6 -5 -11
WANG Zhen0 3CRISAN Adrian-8 -11 -10
HE CHENG Zhiwen3 1SALIFOU Abdel kader9 -6 10 4
SILVA André2 3CRISAN Adrian-12 -9 6 12 -8
HE CHENG Zhiwen1 3CHEN Tianyuan9 -9 -5 -7
WANG ZhenSALIFOU Abdel kader
14