PONTOISE-CERGY AS 1

ANGERS VAILLANTE SP 1
FREITAS Marcos3 1PERSSON Jon10 -11 4 3
FLORE Tristan3 1LUNDQUIST Jens2 4 -6 5
KARLSSON Mattias3 0LEGOUT Christophe4 8 3
FREITAS MarcosLUNDQUIST Jens
FLORE TristanPERSSON Jon
30