BOULOGNE BILLANCOURT AC 1

MIRAMAS AS 1
CAPELLO Benjy0 3HE CHENG Zhiwen-7 -3 -7
CAZACU Alexandru3 2ZHAO Tianming-9 10 6 -5 3
Double A 1 3Double X -5 2 -7 -8
CAZACU Alexandru1 3ZHENG Junge-9 9 -7 -11
13