POITIERS TTACC 86 1

ETIVAL 1
YUAN Jia nan2 3DOLGIKH Maria-8 7 7 -6 -7
ODOROVA Eva1 3SHAO Jieni-8 -8 6 -10
ZHENG Yuan3 1POSTOACA Camélia-7 5 10 8
YUAN Jia nan0 3SHAO Jieni-5 -11 -5
ODOROVA EvaDOLGIKH Maria
13