JURA MOREZ TT 1

PONTOISE-CERGY AS 1
ZHAI Chao3 0STOYANOV Niagol10 9 7
SKACHKOV Kirill3 0FREITAS Marcos9 7 4
ÖVERSJÖ Mattias2 3AKKUZU Can9 -3 -7 8 -5
ZHAI Chao1 3FREITAS Marcos-6 4 -8 -7
SKACHKOV Kirill3 1STOYANOV Niagol9 -10 7 8
32