ROUEN SPO 1

PONTOISE-CERGY AS 1
LEBESSON Emmanuel2 3AKKUZU Can-8 9 -10 7 -9
CANTERO JUNCAL Jesus1 3FREITAS Marcos5 -6 -7 -13
SALIFOU Abdel kader0 3STOYANOV Niagol-7 -7 -8
LEBESSON EmmanuelFREITAS Marcos
CANTERO JUNCAL JesusAKKUZU Can
03